Reklama w i na autobusach - ciekawy sposób na dotarcie do klienta

Reklama Resko

Nie cierpi w obecnym nic dziwnego, że jakaś firma chce dotrzeć jak najmniejszym kosztem do jak największej kwoty osób – potencjalnych klientów. To samo chcą uzyskać różne instytucje, np. informując społeczeństwo o najnowszych częściach i wydarzeniach. Informacji są więc wprowadzane w moc dostępnych miejscach. Warszawa, Kielce czy Bydgoszcz nie jest pod tym względem wyjątkiem.

Continue Reading