Cena ropy naftowej – Jak będzie obracał się kurs cen ropy naftowej w 2020 roku?

Cena ropy naftowej – Gdy będzie zmieniał się kurs cen ropy naftowej w 2020 roku? Zmiany cen ropy naftowej są obecnie dla wielu inwestorów istotniejszym czynnikiem wchodzącym na ukierunkowanie globalnego wzrostu niż dane finansowe, albo też trendy na rynkach obligacji oraz walutowym.

Cena ropy naftowej – Gdy będzie zmieniał się kurs cen ropy naftowej w 2020 roku?

Kiedy popyt na ropę naftową rośnie, gospodarka przyspiesza. Przynajmniej rodzi się, że powyższe zdanie jest oczywiste. Nie potrzebuje więc istnieć natomiast zawsze prawda. Na wartość ropy naftowej nie wpływają wyłącznie zmiany oferty a popytu. Prognoza zawsze jest kompromis pomiędzy jawą a wyobrażeniem, między faktycznym popytem a spekulacjami. Rynek ropy naftowej oferuje inwestorom duże szans. Ropa naftowa już od kilku dziesięcioleci jest najpowszechniej stosowanym materiałem na świecie, zaś jej cena stanowi głęboki wpływ na międzynarodową gospodarkę. Wielu inwestorów interesują prognozy wzroście ceny ropy naftowej na lata 2019 i 2020. Jak zarobić na taniejącej ropie? W niniejszym artykule przeanalizujemy, jakiego wzroście cen czarnego złota możemy oczekiwać w latach 2019 i 2020. Przyjrzymy się zarówno wskaźnikom fundamentalnym, kiedy i sygnałom technicznym, które można wyczytać z wykresów. Czym jest ropa naftowa? Ropa naftowa jest z listy lepką cieczą o wszechstronnym zastosowaniu. Jest stosowana jako paliwo, smar, izolacja elektryczna, znajduje zastosowanie choćby w przemyśle spożywczym. W własnym produkcie skoncentrujemy się oczywiście przede ludziom na ropie naftowej wykorzystywanej jako paliwo napędowe. Rodzaje ropy naftowej dzielą się pod względem składu i jedne ludzie mogą powodować ponad sto różnych węglowodorów. Proporcje w jakich dane momenty wydobywają się w chłodnej ropie naftowej decydują o jej postaciach i zaletach. Ważnym wskaźnikiem jest gęstość API oraz zawartość siarki. Duża zawartość siarki jest szczególnie niechciana i konieczne są dalsze operacje w toku rafinacji pełniące jej rozwiązaniu. Stąd te surowa, lekka ropa jest kosztowniejsza niż kwaśna. Oprócz tego występuje również większy popyt na łatwiejsze warianty, takie jak benzyna, co czyni, że lekkie rodzaje ropy naftowej są ogólnie droższe. Choć popyt na ciężką ropę naftową jest w rezultacie wyższego popytu na olej napędowy, największa jest cena lekkiej, surowej ropy, takiej jak Brent i West Texas Intermediate (WTI). Mimo iż ostatnie dwa sposoby nie mają najwyższej światowej produkcji, są najważniejsze. Rodzaje ropy naftowej Istnieją 2 rodzaje ropy naftowej sprzedawanej jako produkt na rynkach finansowych. Najmodniejszą a najczęściej handlowaną jest amerykańska ropa naftowa nazywana WTI. Innym znanym typem jest ropa Brent. Wszystek rodzaj ropy naftowej jest bezpośrednia własną, indywidualną cenę. West Texas Intermediate (WTI) Lekka, słodka ropa (WTI) jest szeroko używana w amerykańskich rafineriach i miana za ważny miernik cen ropy. WTI to lekka ropa naftowa o wielkim wskaźniku gęstości API a z niewielką zawartością siarki. Gęstość API określa gęstość danej ropy w porównaniu z wodą. Ropą WTI handlują na ogromną miarę koncerny naftowe oraz inwestorzy. Większość transakcji wykonywa się za pośrednictwem futures zapewnianych przez CME Group. Futures na WTI są – już po E-Mini i ZN futures – najpopularniejszymi futures na świecie WSKAZÓWKA LYNX: Fizyczne dostarczenie ropy naftowej WTI jest teoretycznie możliwe, ale gdy handlujesz WTI za pośrednictwem LYNX, twoje pozycje futures ze podnoszącym się terminem przygotowania są automatycznie zamykane, aby zapobiec fizycznemu dostarczeniu. Grupę tego typie ropy otrzymuje się w Cushing – ważnym centrum przemysłu naftowego w Oklahomie. Dostają się tam duże zbiorniki podłączone do rurociągów dostarczających ropę naftową do całkowitych obszarów w stanach Zjednoczonych. WTI jest istotnym surowcem dla rafinerii na środkowym zachodzie Stanów Zjednoczonych oraz na wybrzeżu Zatoki Meksykańskiej. Dla przedsiębiorców w ropę naftowym pewno istnieć to interesujące śledzenie zasobów ropy powiązanej z centrum w Cushing. Poziom zasobów wybierany stanowi w jakąkolwiek środę o 16:30. Ropa Brent Ropa naftowa Brent jest istotnym czynnikiem odniesienia dla cen ropy w Europie, Afryce a na Środkowym Wschodzie. Nazwa uznaje się od miejsca naftowego Brent na Morzu Północnym. To pole naftowe, przylegające do spółki Royal Dutch Shell, było jak drinkiem z najbardziej skutecznych pól naftowych w Licznej Brytanii, jednak większość odwiertów została od obecnego czasu zwolniona z obsłudze. Korelacja pomiędzy rozwojem cen tych dwóch futures jest szeroka, choć w ubiegłych latach wielokrotnie doświadczyliśmy sytuacji, w której ropa Brent była o ponad 10 USD wyższa niż cena ropy WTI. Różnica cenowa wynosi obecnie około 6 USD. Różnice te sprawione są przez podaż a popyt, z dostawami czy składowaniem ropy naftowej włącznie. Dla traderów interesujące pewno istnieć przyjmowanie na spread (różnicę w sumie) tych dwóch futures. Popyt na ropę naftową stale rośnie. Czy rośnie również podaż? Popyt na ropę naftową rośnie od dziesięcioleci, a cena ropy nie jest na ostatnim stanie w historii. Też nie wszystkie spółki aktywnie działające w współczesnej dziedzinie optymalnie wykorzystują zwiększony popyta na ropę. Ostatecznie inwestorzy coraz częściej skupiają się na konkretnych alternatywach, i wielu producentów ropy naftowej w tymże terminie znacząco obniżyło swoje inwestycje w dzisiejsze miejsca naftowe. Zapasy ropy naftowej pomimo to stale rosną, tak samo jak produkcja. Produkcja często pochodzi jednak z USA, gdzie wybuchła tzw. łupkowa rewolucja. Wiele tradycyjnych inwestycji w następujących stronach światach zostało zrezygnowanych ze powodu na rozwój wydobycia ropy łupkowej, ponadto inwestycje w surową ropę są zagrożone też ze powodu na dużo surową politykę klimatyczną. Co w ubiegłych latach miało nacisk na wartość ropy naftowej? Międzynarodowa Agencja Energetyczna (IEA) jest przekonana, iż w nadchodzących latach zarówno wzrost gospodarczy, kiedy i popyt na ropę naftową zostaną utrzymane. Zwracają lecz jeszcze uwagę na to, iż na zbytu istnieje dziś wiele różnych dostaw, kiedy amerykańska produkcja ropy naftowej szybko rośnie. Ropa łupkowa pozyskiwana jest tutaj głównie z gleby. Łupkowa rewolucja rozpoczęła się w 2014 roku za sprawą gwałtownego wzrostu cen ropy. Ów sposób wydobycia ropy był więc zyskowny, mimo dużych kosztów produkcyjnych. Po tym, jak korzystne stało się wydobywanie ropy ze skał łupkowych, na zbytu pojawiło się wiele nowych firm naftowych, co zaniepokoiło państwo Bliskiego Wschodu, które odpowiedziały odkręceniem kurka do oporu. Produkcja ropy łupkowej kosztuje dobrze niż produkcja ropy na Środkowym Wschodzie. Produktem obecnego istniał spadek cen ropy z około 110 USD za baryłkę do 30 USD za baryłkę na początku 2016 roku. OPEC miała nadzieję, iż w ten technika zniszczy producentów ropy łupkowej, co zawsze się nie udało. Producenci ropy łupkowej opracowali popularniejsze również niezwykle funkcjonalne procedury wydobycia, więc teraz są w mieszkanie osiągać sukcesy nawet przy niższej cenie ropy naftowej. Dla tej formy ekstrakcji ropy kluczowa jest okazję szybkiego zwiększenia produkcji. Producenci ropy łupkowej mogą dzięki temu już reagować na wzrost/spadek cen, mimo iż nierzadko są to zupełnie małe spółki. Ameryka produkuje już ponad 12 milionów baryłek ropy dziennie, co czyni poziom nieobserwowany od początku lat siedemdziesiątych. Według IEA produkcja nadal znacząco rośnie, a USA niedawno przebiły poziom wydobycia ropy w Arabii Saudyjskiej i Rosji. Czy cena ropy naftowej może powrócić do poziomu 100 USD za baryłkę? Jak wspomniano wyżej, wzrost produkcji ropy łupkowej jest drinku z powodów, dla których cena ropy od 2014 roku o tyle spadła. Cena końcowa producentów z łupków na krótko spadła do około 30 USD za baryłkę, ale już jest notowana na pokładzie około 50 USD za baryłkę. W oddzieleniu od ropy wydobywanej głębinowo, produkcję ropy łupkowej można już zwiększać, kiedy cena ropy wzrośnie. Skutkuje zatem ostatnim, że cena ropy nie może szybko niedługo mieć wyższych poziomów. Nawet niewielki wzrost cen ropy idzie w kontrakcie z tym do pełniejszej oferty na zbytu. Złoża łupkowe dzielą się zresztą od zwykłych pól naftowych. Szybciej ulegają eksploatacji, dlatego pomocne są większe inwestycje w sensie alokacji nowych złóż i życia poziomu produkcji. Nawet mimo spadających kosztów dzięki dzisiejszym metodom wydobywczym IEA nie przewiduje nowych inwestycji poza terytorium USA, obecne są jednak odpowiednie do dotrzymania tempa rosnącemu popytowi po 2020 roku. Poniższa grafika pokazuje, że popyt na ropę zapewne będzie rósł aż do 2025 roku i ogólnie długoterminowo rozwija się na górnym poziomie. Później popyt będzie stopniowo spadać, a tempo tego kryzysu będzie w pełnym stopniu chciałoby na stworzeniu alternatywnych źródeł energii. Jeśli a nie będą korzystały znaczenia nowe inwestycje, przyspieszy to spadek. Poniższa grafika pokazuje również, że obecna produkcja ropy może w ostatnim roku osiągnąć punkt kulminacyjny. Z wykresu jasno wynika, iż w nadchodzących dziesięcioleciach pomocne będą niezwykłe inwestycje, by zaspokoić rosnący popyt. Kiedy tylko zostaną otwarte nowe złoża ropy naftowej, produkcja ponownie naturalnie wzrośnie i szczyt prac że znaleźć się bardzo niż w ostatnim roku. Liczy się, iż w sukcesie nowych złóż i (dotychczas) zatwierdzonych projektów podaż osiągnie szczytowe cen około 2030 roku. Wpływ członków OPEC OPEC przeciwko temu stara się ograniczyć produkcję, aby utrzymać ceny ropy na właściwym poziomie. Początkiem obecnego istnieje fakt, że grupa tych terenów czerpie z dość większych, ale przynajmniej stabilnych cen ropy naftowej. Według OPEC przemysł naftowy powinien w ciągu najbliższych 20 lat zainwestować ponad 11 000 miliardów USD. Jeśli producenci ropy tego nie zrobią, podaż na zbytu będzie niska. Producenci ropy łupkowej w ubiegłych latach w treści zainwestowali dość duży kapitał, by zaspokoić wciąż rosnący popyt. OPEC stwierdza również, że popyt stale rośnie mimo rosnącej ilości aut elektrycznych. OPEC pisze, że często olbrzymia ekspansja transportu lotniczego prowadzi do zwiększenia popytu na ropę naftową, jakiego nie może zredukować nawet zwiększenie udziału alternatywnych źródeł energii. Z momentu niskiej ceny ropy w 2016 roku OPEC stara się stymulować wzrost trendu naftowego. Zależy to zrobić poprzez porozumienie o ograniczeniu produkcji zawarte przez kraje OPEC. Niemniej, nie całe te światy przestrzegają owego porozumienia – na dowód Iran i Irak. Z kolejnej strony USA również indywidualne kraje stale produkują coraz bardzo ropy naftowej, co czyni, iż jej cena mimo starań członków OPEC zachowuje równowagę, zachowując się na okresie pomiędzy 45 i 75 USD za baryłkę. Jak obracał się kurs cen ropy naftowej w historii? Kurs cen ropy na przestrzeni lat od 1985 do 2004 wahał się pomiędzy 12 a 35 USD. Po tym, jak cena ropy gwałtownie wzrosła w 2004 do poziomu ponad 35USD, nastąpił dynamiczny rozwój wartości. W 2008 roku cena osiągnęła poziom 140 USD za baryłkę. W momencie kryzysu finansowego cena spadła do około 40 USD za baryłkę. Niedługo po tym spotkało jej utrwalenie na etapie ponad 100 USD za baryłkę a cena zakończyła się w stronach tego stylu aż do połowy 2014 roku. Ogromna produkcja ropy łupkowej spowodowała spadek do poziomu około 30 USD za baryłkę. W ubiegłych latach cena ropy na giełdzie stopniowo się obniżała wskutek ograniczeń produkcji OPEC. Jakiego wzroście ceny ropy naftowej można oczekiwać w 2020 roku? Przewidywanie wzroście wartości w sukcesie ropy naftowej jest mocno poważne. Wartość ropy zależy od ogromnej ilości czynników gospodarczych oraz rozwoju tej dziedzinie. Na wartość ropy oddziałują również wydarzenia geopolityczne. Dotychczas analizowaliśmy głównie oczekiwania odnośnie rozwoju oferty a popytu. Wpływy geopolityczne są ale równie istotnym czynnikiem w sukcesie zmian cen ropy. Międzynarodowa Organizacja Morska (IMO) wprowadzi 1. stycznia 2020 nowe przepisy. IMO jest organizacją ONZ, cieszącą się transportem na wszelkim świecie. Potrzebuje ona ograniczenia emisji na wodach międzynarodowych. Sektor morski będzie wymagał obniżyć emisję siarki o ponad 80% poprzez wrażenie na paliwa z gorszą zawartością siarki. Przepisy IMO wykonają poprzez to silne obniżenie siarki w ropie naftowej w 2020 roku. Sektor morski płaci za połowę światowego popytu na tworzony z ropy naftowej olej opałowy. Przepisy IMO znacząco wpłyną na opłaty i dostępność paliw, których działają. Liczy się, że koszty morskiego transportu towarowego wzrosną, ponieważ sektor morski używa droższych paliw, co będzie posiadało rozległy pomysł na międzynarodową gospodarkę. Rosnący popyt na alternatywne źródła energii doprowadzi do rozwoju presji cenowej na paliwa, takie jak olej napędowy, jak również na dowód na wartości biletów lotniczych. Kiedy ważna inwestować w ropę naftową? Na wartość ropy można odpowiadać na kilka sposobów, które obecnie stopniowo przeanalizujemy. Futures Najłatwiej osiągalne dla przedsiębiorców są kontrakty futures na swobodną, słodką surową ropę naftową (CL) za pośrednictwem NYMEX. Znane na punkt cen tych układów są tanie w LYNX w porządku rzeczywistym, jeżeli subskrybujesz US Value Bundle. Te znane odnośnie kursów wymiany są bezpłatne pod warunkiem, że miesięcznie ponosisz 30 USD kosztów transakcyjnych (albo ekwiwalent w różnej walucie). Gdyby tego nie zrobisz, zostanie naliczona opłata 10 USD. Naftowe futures mają mnożnik 1000, co świadczy, że pewien kontrakt reprezentuje 1000 baryłek ropy. Każda zmiana punktowa ceny ropy oznacza więc wartość 1 000 USD. Przy wielkości ticku 0,01 różnica cenowa wynosi więc 10 USD, przy czym LYNX nalicza opłatę transakcyjną w wysokości 3,50 USD za kontrakt. Ponieważ fizyczne dostarczenie dla większości inwestorów jest niechciane, sieć handlowa LYNX TWS automatycznie zamknie pozycję, jak miałoby dojść do produkcji fizycznego dostarczenia. Opcje i certyfikaty turbo Opcje i certyfikaty turbo to drugie derywaty powodujące ci działać na wahania ceny ropy naftowej. Artykuły te potrafisz tak kupować i wydawać za pośrednictwem platformy handlowej LYNX. Tymi materiałami często handluje się przy wykorzystaniu dużego efektu dźwigni, dlatego należy wziąć ostrożność. Inwestuj w ropę naftową za pośrednictwem ETF Inwestor defensywny za pośrednictwem funduszy giełdowych może działać na wartość ropy naftowej lub cenę akcji spółek, które idą w współczesnej branży. ETF, które poszukują cenę ropy United States Oil Fund (USO) VelocityShares 3x Long Crude Oil ETN ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil ETF inwestujące w działalności ropy naftowej: Energy Select Sector SPDR Fund Vanguard Energy ETF SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF Inwestowanie w działalności ropy naftowej Oczywiście możesz inwestować jeszcze w akcje spółek naftowych, aby być zdecydowanym w dziedziny naftowej. Więc w naturalny sposób zwiększa ponoszone przez ciebie ryzyko, ale także potencjalne zyski. Kilka przykładów akcji spółek skutecznych w dziedziny naftowej: China Petroleum & Chemical Corporation (Sinopec) Royal Dutch Shell (RDSA) Chevron Corporation (CVX) Total (FP) ExxonMobil (XOM) BP Plc Czytaj także: Micro futures – Handel na giełdzie amerykańskimi indeksami giełdowymi Podsumowanie naszej prognozy cen ropy w 2020 roku Jako szybko sygnalizowaliśmy: szczególnie w sukcesie towarów trendy nie zawsze pozostają pod wpływem logicznych impulsów. Niemniej ruchy mogą istnieć bardzo szybkie. Obecnie trend jest trochę spadkowy. Ale nic takiego jak jedno prognozy na giełdzie nie istnieje. Jeśli będziemy uważać, że wymagania i nadzieje, które podnosiły cenę ropy na przełomie roku, obecnie są za nami, a rzecz jest teraz również dużo negatywna, cena ropy w nadchodzących miesiącach może zdecydowanie się osłabić Inwestowanie w ropę naftową za pośrednictwem LYNX LYNX oferuje dużo możliwości handlu na ropie naftowej, zarówno za pośrednictwem kontraktów futures lub pracy producentów ropy na domowych giełdach. To odpowiada swym klientom wysoki wolumen ruchu i wąski spread. Niezależnie od tego czy przejmujesz się tradingiem, czy istniejesz inwestorem długoterminowym, możesz wygrać z bezkonkurencyjnej oferty LYNX, ponieważ pomagamy ci handel akcjami, ETF, futures, opcjami , CFD, lub na forex po korzystnych prowizjach. W LYNX możesz handlować w porządku rzeczywistym, mając z naszych profesjonalnych platform. Chcesz przeliczyć zagraniczne ceny pracy lub ceny ETF na euro? Skorzystaj a z przelicznika walutowego obsługującego ponad 130 walut. Ponadto regularnie publikujemy dla ciebie dobre materiały edukacyjne oraz profesjonalne webinary w obszarze handlu na możliwościach, pracach oraz platformy transakcyjnej. Zobacz również Oil Profit

Dodaj komentarz

avatar
  Subscribe  
Powiadom o